p r o j e k č n í
                         a
                          i n ž e n ý r s k á
                                                       k a n c e l á ř
 
na našich projektech můžete stavět
KOMPRIN je projekční a inženýrská kancelář, která vznikla v roce 1989.

K 1.1.1993 je KOMPRIN zapsán v OR jako společnost s ručením omezeným.

KOMPRIN s.r.o. se orientuje především na zakázky inženýrských objektů - zásobování vodou, odvodnění území, zásobování energiemi, telekomunikační stavby, dopravní stavby a koordinaci staveb TVÚ. Zároveň zajišťuje v kooperaci technické zařízení budov a technologické zařízení pro různé architektonické ateliéry nebo samostatně.